Un breu instant d’eternitat (Literaria) (Catalan Edition) por Jaume Bellera Solà

Un breu instant d’eternitat (Literaria) (Catalan Edition) por Jaume Bellera Solà

Titulo del libro: Un breu instant d’eternitat (Literaria) (Catalan Edition)

Autor: Jaume Bellera Solà

Número de páginas: 146 páginas

Fecha de lanzamiento: November 30, 2015

Editor: Papers on Demand

Un breu instant d’eternitat (Literaria) (Catalan Edition) de Jaume Bellera Solà está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

Descargar PDF Leer on-line

Jaume Bellera Solà con Un breu instant d’eternitat (Literaria) (Catalan Edition)

Un breu instant d'eternitat és la història de dos germans, en Narcís i en Marcel, amb una concepció de la vida totalment contrària. Cadascun d'ells pren un camí ben diferent, en la mateixa direcció però en sentits oposats. En un determinat moment, les seves vides es retrobaran enfrontant els dos germans en un intens duel en què, per un breu instant, decidiran la dimensió de la seva eternitat.
Una apassionant història que posa de manifest les nombroses contradiccions internes dels éssers humans, les interpel·lacions personals de les qüestions que sorgeixen quan s'ha de prendre una decisió, el diàleg entre les alternatives, entre l'encert i l'equivocació, entre la pesadesa de l'estancament i la lleugeresa del fluir. I en un breu instant, es capgira tota l'existència. És en aquest moment quan veritablement s'és.

Un breu instant d'eternitat is the story of two brothers , Marcel and Narcissus with a conception of life totally opposite . Each of them takes a very different path in the same direction but in opposite directions . At a certain moment , their lives will meet again facing the two brothers in an intense duel in which, for a brief moment , decide the size of his eternity. A fascinating story that highlights the many contradictions of human beings, interpellations personal issues that arise when you have to make a decision , the dialogue between the alternatives , including the success and misunderstanding between the heaviness and lightness of stagnation flow. And in a brief moment , it turns all existence . This is the moment when one is truly .
Un breu instant d'eternitat es la historia de dos hermanos, en Narciso y Marcel, con una concepción de la vida totalmente contraria. Cada uno de ellos toma un camino muy diferente , en la misma dirección pero en sentidos opuestos. En un determinado momento , sus vidas se reencontrarán enfrentando los dos hermanos en un intenso duelo en el que, por un breve instante, decidirán la dimensión de su eternidad. Una apasionante historia que pone de manifiesto las numerosas contradicciones internas de los seres humanos, las interpelaciones personales de las cuestiones que surgen cuando hay que tomar una decisión, el diálogo entre las alternativas, entre el acierto y la equivocación , entre la pesadez del estancamiento y la ligereza del fluir. Y en un breve instante, se da la vuelta toda la existencia. Es en este momento cuando verdaderamente se es.